KE2 LED WeaponLight Conversion Head

KE2-A-BK

KE2 LED WeaponLight Conversion Head

(KE2-A-BK)
出力 / ランタイム – (白) 500.0ルーメン / 1.5時間**
タクティカルランタイム** 1.5時間
ベゼル直径 1.125インチ

**最大出力が10%に低下するまでの時間

KE2-A-BK
在庫数 : 4個
¥34,700(税別)